Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

THÔNG BÁO KHẨN!

Nguyễn Ngọc Thế

Để kịp tiến độ nâng lương cho toàn trường. Kính nhờ quý thầy cô, công nhân viên chức điền đầy đủ thông tin vào "Phiếu kê khai thông tin". 

Sau khi điền đầy đủ, quý thầy cô lưu lại file theo họ tên của mình (VD: NguyenNgocThe.xls) rồi gửi email theo địa chỉ sau: [email protected]
Hạn chót: 07/01/2017
 
Chú ý: Nếu quý thầy cô không thực hiện đúng theo tiến độ sẽ ảnh hưởng đến quyết định lương của toàn trường 
             Không nhập thông tin vào sheet "Bìa"