Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

THÔNG BÁO KHẨN: đề nghị các cơ sở giáo dục tích cực rà soát các điều kiện, biện pháp, phương án phòng chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm Công văn 1224/SGDDT-CTTT ngày 28/4/2021, toàn bộ CB-GV-NV và HSSV phải thực hiện khai báo y tế, nắm chắc tình hình CB-GV-NV-HSSV đi ra ngoài Thành phố trong thời gian nghỉ Lễ. Thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có các biểu hiện chủ quan, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. - Sở giáo dục

Administrator
  Tác giả: Admin