Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

Thông báo kết quả xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 tích cực” cấp Quận 
Năm học 2014 – 2015

Thông báo kết quả xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 tích cực” cấp Quận Năm học 2014 – 2015

Đoàn Thanh niên

DANH SÁCH ĐẠT DANH HIỆU

“HỌC SINH 3 TÍCH CỰC” CẤP QUẬN – NĂM HỌC 2014 - 2015

(Danh sách đính kèm thông báo số: 230  -TB/ĐTN-BTNTH ngày 22 tháng 12 năm 2014)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

1)   

Đoàn Hồng Ngọc

Lớp 11A1 Trường THPT Thạnh Lộc

2)   

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Lớp 11A1 Trường THPT Thạnh Lộc

3)   

Lê Tấn Phát

Lớp 11A1 Trường THPT Thạnh Lộc

4)   

Trương Bảo Huyền

Lớp 12A1 Trường THPT Thạnh Lộc

5)   

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Lớp 11A1 Trường THPT Thạnh Lộc

6)   

Võ Văn Quân

Lớp 12A6 Trường THPT Thạnh Lộc

7)   

Trần Thị Hải Nguyên

Lớp 11A1 Trường THPT Thạnh Lộc

 

DANH SÁCH CẤP GIẤY CÔNG NHẬN

“HỌC SINH 3 TÍCH CỰC” CẤP CƠ SỞ – NĂM HỌC 2014 - 2015

(Danh sách đính kèm thông báo số: 230  -TB/ĐTN-BTNTH ngày 22 tháng 12 năm 2014)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

01

Nguyễn Hữu Đạt

Lớp 12A3 – Trường THPT Thạnh Lộc

02

Nguyễn Bảo

Lớp 12A10 – Trường THPT Thạnh Lộc

03

Trương Nhật Phi

Lớp 12A1 – Trường THPT Thạnh Lộc

04

Hồ Thị Thuỳ Trang

Lớp 11A1 – Trường THPT Thạnh Lộc

05

Nguyễn Thị Thu Tranh

Lớp 11A8 – Trường THPT Thạnh Lộc

06

Nguyễn Văn Hoàng

Lớp 11A5 – Trường THPT Thạnh Lộc

Hình ảnh các HS 3 tích cực điển hình của trường năm học 2013-2014

Trương Nhật Phi Lớp 12A1

 

Nguyễn Thị Thu Tranh Lớp 11A8

 

Nguyễn Thị Thanh Hiếu lớp 11A1

Nguyễn Thị Ngọc Anh Lớp 11A1

 

Một số hoạt động điển hình

Hội trại truyền thống 9/1

Chiến dịch hoa phượng đỏ 2014

 

Tham gia văn nghệ

Xem chi tiết tại đây.