Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Nguyễn Bảo Quốc tại Hội nghị sơ kết học kì 1 năm học 2021-2022 cấp tiểu học - Phòng Giáo dục Tiểu học

Administrator
Ngày 23/3/2022, đồng chí Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trị Hội nghị Sơ kết học kì 1 năm học 2021-2022 cấp Tiểu học.Phó Giám đốc Nguyễn Bảo Quốc đã kết luận, chỉ đạo như sau: (Xem tệp tin đính kèm)