Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp và Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thành phố - Văn Phòng Sở

Administrator
  • File name: 0-thong-bao-ket-luan-chi-dao-cua-pho-chu-tich-uy-ban.pdf (1.92 Mb)
    Download
  • File name: 1-thong-bao-ket-luan-chi-dao-cua-pho-chu-tich-uy-ban.pdf (1.92 Mb)
    Download