Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

THÔNG BÁO HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM

Administrator
Ban giám hiệu trường THPT Thạnh Lộc

Trân trọng kính mời tập thể sư phạm nhà trường tham gia buổi họp Hội đồng sư phạm ngày 29 tháng 6 nam 2015

+ Từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 30 họp Hội sư phạm

+ Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 00 họp tổ chuyên môn.

Vì tính chất quan trọng của buổi họp đề nghị quý Thầy, Cô tham dự đầy đủ và đúng giờ