Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

Thông báo cho năm học mới

Administrator

Ban giám hiệu trường THPT Thạnh Lộc thông báo

Tất cả các em học sinh 3 khối ( khối 10, 11 và 12) tập trung tại trường sáng thứ 2 ngày 24/08/2015 lúc 6giờ45 để chào cờ và sinh hoạt đầu tuần

Quý Thầy (Cô) chủ nhiệm (cả 3 khối) có mặt truớc 7giờ 00 để chào cờ đầu tuần và họp với Ban giám hiệu.

Thời khóa biểu: Thầy (Cô) và các em xem trên trang web lúc 18giờ00 ngày 22/8/2015

                                                                                                                         BGH