Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

THÔNG BÁO CHO HỌC SINH KHỐI 12 NĂM HỌC 2016 - 2017

Administrator
VỀ PHÚC KHẢO BÀI THI, THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG, NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI, GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ BÀI THI CỦA HỌC SINH KHỐI 12.

1- PHÚC KHẢO BÀI THI: HỌC SINH LÀM ĐƠN ĐƠN THEO MẪU (NHẬN TẠI PHÒNG GIÁO VỤ) VÀ NỘP LẠI  TỪ NGÀY 08/07/2017 ĐẾN 17/07/2017

2- ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC: MỖI HỌC SINH CHỈ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH 01 LẦN.

  • HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN: HỌC SINH TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TRONG TÀI KHOẢN CỦA MÌNH. THỜI GIAN: TỪ NGÀY 15/07/2017 ĐẾN NGÀY 21/07/2017
  • ĐIỀU CHỈNH BẰNG PHIẾU: HỌC SINH LÊN TRƯỜNG NHẬN PHIẾU, ĐIỀN THÔNG TIN VÀ NỘP LẠI CHO NHÀ TRƯỜNG. THỜI GIAN NỘP TỪ NGÀY 17/07/2017 ĐẾN NGÀY 23/07/2017.

3- NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI, GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI, HỒ SƠ HỌC BẠ ….  THỜI GIAN: TỪ NGÀY 17/07/2017 TẠI PHÒNG HỌC VỤ.

 

                                                                                BAN GIÁM HIỆU