Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

THÔNG BÁO CHO GIÁO VIÊN

Administrator

Họp Hội đồng sư phạm

Trân trọng kính mời quý thầy (Cô) dự họp Hội đồng sư phạm vào lúc 8 giờ 00 ngày 28/6/2016 (thứ 3).

Sau khi họp Hội đồng sư phạm, Kính mời các Thầy (Cô) Ban Giám Hiệu, Cấp ủy chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn giáo viên, phó Bí thư chi đoàn giáo viên, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, tổ trưởng văn phòng dự hội nghị cán bộ chủ chốt về thực hiện công tác quy hoạch của trường

                                                                                                                                                        Hiệu trưởng

.