Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022 - Phòng Trung Học

Administrator

Các thông tin của Kỳ thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 2/5/2022 được cập nhật ở đây (Các Điểm thi, Đơn vị có thí sinh dự thi cần theo dõi thường xuyên thông báo này).

Các nội dung chưa rõ, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn.

1. Quyết định 997/QĐ-SGDĐT

Quyết định số 997/QĐ-SGDĐT ngày 28/4/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục về thành lập Ban Chỉ đạo, Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi và Tổ phục vụ Kỳ thi nghề phổ thông cấp trung học phổ thông năm học 2021 – 2022 – Khóa ngày 25/5/2022.

(Quyết định và Danh sách các Điểm thi đính kèm thông báo này)

- Bao gồm Điểm coi thi, các trường có thí sinh dự thi, môn thi, lãnh đạo Điểm coi thi, ...

- Trường, trung tâm có thí sinh dự thi xem và tải tập tin này về để biết và thông báo Điểm coi thi cho học sinh của trường, trung tâm.

 

2. Văn bản

Các văn bản quy định về thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022 (phục vụ Điểm thi):

- Đang cập nhật.

 

3. Danh sách thí sinh (Đang cập nhật)

- Danh sách thí sinh ở từng Điểm coi thi.

- Điểm coi thi tải danh sách của Điểm thi mình và sử dụng để tổ chức coi thi.

- Nhà trường có thí sinh dự thi sau khi xem "Danh sách các Điểm thi" (Mục 1 ở trên), tiến hành tải danh sách thí sinh của Điểm coi thi mà học sinh của trường đến dự thi, lọc ra danh sách học sinh của trường và tiến hành in "Phiếu báo thi" (Mục 4 ở dưới) cho học sinh.

 

4. Phiếu báo thi (Đang cập nhật)

 

5. Hướng dẫn - Biên bản - Biểu mẫu

Phục vụ công tác coi thi (đang cập nhật)

- Các lưu ý về công tác tổ chức coi thi, hướng dẫn làm bài, nội quy.

- Các loại hồ sơ, biên bản, biểu mẫu phục vụ coi thi.

File thứ 1: van-ban-997-quyet-dinh-diem-thi-danh-sach-lanh-dao_1752022173556.xlsx
File thứ 2: van-ban-997-quyet-dinh-diem-thi_1752022173556.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học