Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Thể dục

Thể dục khối 12 tuần 6 (tiết 11-12)

Thể dục khối 12 tuần 6 (tiết 11-12)

Thể dục
TDNĐ (ÔN 1-9). TD LIÊN HOÀN NAM (ÔN 1-50) CHẠY TIẾP SỨC (ÔN-LUẬT)

KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LÝ THUYẾT K12

TUẦN 6 TIẾT 11-12

BÀI TD NHỊP ĐIỆU NỮ (ÔN ĐT 1-9)

BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNG NAM (ĐT 01-50)

CHẠY TIẾP SỨC: ÔN TẬP, LUẬT CHẠY TIẾP SỨC.

I. Bài TD nhịp điệu nữ ôn động tác 1 đến 9

+ Động tác 1: tay

*Động tác 2: Thân mình

*Động tác 3: Chân

*Động tác 4: Phối Hợp

*Động tác 5 : Lườn

*Động tác 6: Tay Vai

*Động tác 7: Vặn Mình

*Động tác 8: Lưng-Bụng

*Động tác 9: Nhảy

II . Bài TD phát triển chung nam (Ôn đt 01-50)

Description: C:\Users\vaio\Downloads\20210922_065501.jpg

 

Description: C:\Users\vaio\Downloads\20210922_070032.jpg

Động Tác 18-35

Động Tác 36-50

III: Chạy Tiếp Sức

LUẬT THI ĐẤU TRONG CHẠY TIẾP SỨC

  • VĐV phải luôn cầm tín gậy trong tay, đến khu vực trao tín gậy thì chuyển tín gậy cho người chạy đoạn tiếp theo. Không được ném hoặc lăn tín gậy trong lúc chuyển cho người khác. - Khi xuất phát không được để đầu tín gậy chạm đất.
  • Trong lúc trao tín gậy, cấm VĐV giúp đỡ nhau.
  • Khi về đích VĐV vẫn phải cầm tín gậy trong tay. - Khi nhận tín gậy xong, tuy VĐV đã vượt ra khỏi khu vực quy định nhưng tín gậy vẫn ở trong khu vực quy định thì không phạm quy.
  • Mỗi VĐV chỉ được quyền chạy một cự li quy định cho mỗi đợt chạy.