Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Thể dục

Thể dục khối 12 tuần 4 (tiết 7-8)

Thể dục khối 12 tuần 4 (tiết 7-8)

Thể dục
TDNĐ (động tác 7-9). Thể dục liên hoàn Nam (động tác 31-50). Chạy tiếp sức.

KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LÝ THUYẾT K12 TUẦN 4 - TIẾT 7-8

BÀI TD NHỊP ĐIỆU NỮ(ĐT 7-9)

BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNG NAM(ĐT 31-50)

CHẠY TIẾP SỨC:

KỸ THUẬT TRAO NHẬN GẬY

 

I. Bài TD nhịp điệu nữ động tác 7 đến 9

 

*Động tác 7: Vặn mình

TTBĐ: Như tư thế kết thúc ĐT 6.

 • Nhịp 1: Bật nhảy tiếp đất bằng nửa trước bàn chân, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, căng thân, mắt nhìn thẳng.
 • Nhịp 2: bật nhảy, đồng thời thu chân trái và hạ tay về tư thế đứng cơ bản.
 • Nhịp 3: như nhịp 1, nhưng đổi chân.
 • Nhịp 4: như nhịp 2.
 • Nhịp 5: bật nhảy, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, vặn mình sang phải, tay phải giơ ngang, bàn tay sấp, gập cẳng tay trái trước ngực, bàn tay ngửa, căng ngực, mặt quay sang phải.

 

 • Nhịp 6: như nhịp 2.
 • Nhịp 7: như nhịp 5.
 • Nhịp 8: như nhịp 2. Thực hiện 2X8 nhịp

 

 

* Động tác 8: Lưng - bụng .

+ Tư thế bắt đầu(TTBĐ): như tư thế kết thúc đt 7.

 • Nhịp 1-2: khuỵa gối phải, đồng thời đưa chân trái thẳng ra trước, duỗi mũi chân, hai tay đan chéo phía trước, long bàn tay hướng thân, hóp ngực
 • Nhịp 3-4: chân trái đưa sang ngang, thẳng, khuỵa gối phải, trọng tâm dồn lên chân phải, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sấp, căng ngực, mắt nhìn thẳng.
 • Nhịp 5-6: đẩy thẳng gối phải, đồng thời gập thân về trước vặn sang trái, tay phải với mũi chân trái, tay trái giơ lên cao
 • Nhịp 7-8: thu chân trái về với chân phải và nâng thân về tư thế đúng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên.

1X8 nhịp lần 2: thực hiện như 1X8 nhịp lần 1, nhưng đổi bên.

Thực hiện 2X8 nhịp hoặc 4X8 nhịp.

 

*Động tác 9: Nhảy

TTBĐ: Như tư thế kết thúc đt 8.

1X8 nhịp lần 1: bật nhảy di chuyển về bên trái và lăng chân phải

 • Nhịp 1: bật nhảy sang trái, lăng chân phải sang bên, chân thẳng duỗi mũi chân, đồng thời gập hai cẳng tay, thân người thẳng và nghieng sang trái.
 • Nhịp 2: thu chân phải về với chân trai1va2 hạ tay về TTBĐ.
 • Nhịp 3: như nhịp 1.
 • Nhịp 4: như nhịp 2.
 • Nhịp 5: bật nhảy tại chỗ, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, căng ngực mắt nhìn thẳng.

 

 • Nhịp 6 : hạ chân trái và tay vềTTBĐ.
 • Nhịp 7 : như nhịp 5, nhưng đổi chân.
 • Nhịp 8 : như nhịp 6.

1X8 nhịp lần 2: bật nhảy di chuyển về bên phải và lăng chân trái

Thực hiện 2X8 nhịp hoặc 4X8 nhịp.

 

 

 

II . Bài TD phát triển chung nam(đt 31-50)

 

 • Động tác 31: như động tác 29.
 • Động tác 32: như động tác 30, nhưng thu chân phải về với chân trái.
 • Động tác 33: lăng thẳng hai tay xuống dưới- ra chếch sau, long bàn tay hướng vào nhau, gập thân sát chân.
 • Động tác 34: vung mạnh hai tay ra trước- lên chéch cao, long bàn tay hướng vào nhau, duỗi căng thân,

đầu ngửa.

 • Động tác 35: như đt 33.
 • Động tác 36: như đt 34.
 • Động tác 37: đúng thẳng, hai bàn tay đặt sau gáy.
 • Động tác 38-39: duỗi thẳng chân trái sang bên, trọng tâm dồn sang chân phải, thân trên nghiêng sang phải. Tay trái duỗi thẳng, tay phải duỗi thẳng sang phải, bàn tay sấp; giử 3s

 

 • ĐT 40: thu chân trái và tay về tư thế đứng thẳng, kết thức như đt 37
 • ĐT 41-42: như đt 38-39, nhưng đổi bên.
 • ĐT 43: như đt 40, nhưng đổi bên.
 • Đt 44: duỗi thẳng hai tay sang ngang và xoay thân mạnh về phía trái, mắt nhìn theo tay.
 • Đt 45: như đt 43.
 • ĐT 46: duỗi thẳng hai tay sang ngang và xoay thân mạnh về

phía trái, mắt nhìn theo tay.

 • ĐT 47: như đt 27.
 • ĐT 48: bật nhảy lên cao tại chỗ, hai tay lăng từ dưới- ra trước- lên chếch cao, long bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay
 • ĐT 49: rơi xuống, khi chân chạm đất, khuỵu gối bật nhảy quay 90 độ sang phải lên cao, hai tay vung mạnh từ dưới- lên chếch cao, thân căng, long bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay.
 • ĐT 50: rơi xuống đất, khuỵu gối, sau đó về TTCB.

 

III: Chạy Tiếp Sức

 • KT trao nhận gậy.
 • KT trao gậy: Tuy có 2 kiểu trao, nhưng đều

không phải là kĩ thuật khó. Dù đưa từ dưới lên hay đưa từ trên xuống vẫn chỉ là đt tiếp theo của tay cầm gậy khi đánh tay về trước.

 • KT nhận gậy: chỉ những người chạy ở 3 đoạn sau của cự ly mới phải thực hiện kt này. Dù nhận theo kiểu nào cũng là đt tiếp theo khi

đánh về sau của tay sẽ nhận gậy

 

Hình ảnh minh họa