Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Thể dục

Thể dục khối 12 tuần 3 (tiết 5-6)

Thể dục khối 12 tuần 3 (tiết 5-6)

Thể dục
Bài TDNĐ Nữ (Động tác 14-5-6). Bài thể dục phát triển chung (động tác 11->30). Chạy tiếp sức.

KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LÝ THUYẾT K12

TUẦN 3 TIẾT 5-6

BÀI TD NHỊP ĐIỆU NỮ (ĐT 4-6)

BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNG

NAM (ĐT 11-30)

CHẠY TIẾP SỨC: KỸ THUẬT XUẤT

PHÁT CỦA NGƯỜI NHẬN GẬY

I. Bài TD nhịp điệu nữ động tác 4 đến 6

*Động tác 4: Phối hợp

TTCB: Như tư thế kết thúc ĐT 3.

1X8 nhịp lần 1 và 3:

 • Nhịp 1: đưa chân trái về ngang chân phai3thanh2 tư thế đúng hai chân rộng bằng vai, đồng thời khuỵa hai gối, hai tay thả lỏng tự nhiên, mắt nhìn thẳng. - Nhịp 2: đẩy thẳng gối, trọng tâm dồn vào chân trái, chân phải duỗi mũi chân và tì xuống đất, đồng thời nâng vai phải lên. - Nhịp 3: như nhịp 1.
 • Nhịp 4: như nhịp 2, nhưng nâng vai trái và tì mũi chân phải.
 • Nhịp 5,6,7,8 : Như nhịp 1,2,3,4, nhưng đổi bên.

1X8 nhịp lần 2 và 4:

 • Nhịp 1: khuỵa 2 gối, đồng thời tay phải đưa chéo sang trái.
 • Nhịp 2: đẩy thẳng gối thành tư thế đứng thẳng, trọng tâm dồn vào chân trái. Chân phải tì bằng mũi chân, đồng thời tay phải đưa từ trái qua phải lên cao, tay trái thả lỏng tự nhiên, mắt nhìn tay phải, hơi nghiêng người sang trái.
 • Nhịp 3: như nhịp 1 nhưng đổi tay trái.
 • Nhịp 4: như nhịp 2 nhưng đổi bên. - Nhịp 5,6,7,8 : Như nhịp 1,2,3,4 .

Thực hiện 2X8 nhịp hoặc 4X8 nhịp

* Động tác 5: Lườn .

+ Tư thế bắt đầu(TTBĐ): như tư thế kết thúc đt 4.

 • Nhịp 1: khuỵa gối, đồng thời tay phải đưa chéo sang trái.
 • Nhịp 2: đẩy thẳng gối, đồng thời bật nhảy chân trái thẳng và gặp cẳng chân phải ra sau, tay phải giơ cao, long bàn tay hướng sang bên trái, tay trái thả lỏng, mắt nhìn tay phải
 • Nhịp 3: như nhịp 1, nhưng đổi tay trái.
 • Nhịp 4: như nhịp 2, nhưng đổi bên trái.
 • Nhịp 5,6,7,8 : như nhịp 1,2,3,4.

Thực hiện 2X8 nhịp hoặc 4X8 nhịp.

*Động tác 6: Tay vai

TTBĐ: Như tư thế kết thúc đt 5.

 • Nhịp 1: bước chân trái sang ngang, đồng thời hai tay dang ngang, long bàn tay sấp.
 • Nhịp 2: bước chân phải chéo ra sau chân trái, bàn chân chạm đất, đồng thời gập cẳng tay, long bàn tay hướng trước, cánh tay hơi khép vào thân, căng ngực, mắt nhìn chếch sang trái.
 • Nhịp 3: bước chân trái sang trái 1 bước, đồng thời đẩy hai cẳng tay về tư thế tay dang ngang, bàn tay sấp.
 • Nhịp 4: chân thực hiện như nhịp hai, đồng thời vỗ hai tay trước ngực.
 • Nhịp 5,6,7,8 : như nhịp 1,2,3,4 nhưng duy chuyển sang phải và bước sang phải trước.

Thực hiện 2X8 nhịp hoặc 4X8 nhịp.

II . Bài TD phát triển chung nam(đt 11-30)