Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Thể dục

Thể dục khối 11 tuần 8 (tiết 15-16)

Thể dục khối 11 tuần 8 (tiết 15-16)

Thể dục
KT TDNĐ NỮ, KT TD LIÊN HOÀN NAM. CẦU LÔNG (ÔN NỘI DUNG LỚP 10) CHẠY BỀN.

KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LÝ THUYẾT K11

TUẦN 8 TIẾT 15-16

KT BÀI TD NHỊP ĐIỆU NỮ

KT BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNG NAM

(Nộp clip trên SHUB)

CẦU LÔNG ÔN NỘI DUNG CŨ ĐÃ HỌC

CHẠY BỀN

I. Bài TD nhịp điệu nữ ôn động tác 1 đến 9

* Động tác 1: Đánh Hông

*Động tác 2: Phối Hợp

*Động tác 3: Di Chuyển Tiến Lùi

*Động tác 4: Nhảy

*Động tác 5 : Di Chuyển Ngang

*Động tác 6: Động Tác Lưng

*Động tác 7: Bật Nhảy Co Gối

*Động tác 8: Bật Nhảy Thẳng Lưng

*Động tác 9: Kiễng Gót Từng Chân

II . Bài TD phát triển chung nam(Ôn đt 01-50)

 

 

III. Cầu lông

*Ôn nội dung cũ đã học.

-  Di chuyển đơn bước ;

  • Di chuyển đa bước ;
  • Đánh cầu thấp thuận tay ;
  • Đánh cầu thấp trái tay ;
  • Phát cầu thuận tay ;

IV. Chạy bền .

- Chạy trên địa hình tự nhiên nữ 800m nam 1500m