Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Thể dục

Thể dục khối 11 tuần 6 (tiết 11-12)

Thể dục khối 11 tuần 6 (tiết 11-12)

Thể dục
TDNĐ (ÔN 1-9). TD LIÊN HOÀN NAM (ÔN (1-50) CHẠY TIẾP SỨC (ÔN-LUẬT)

BÀI DẠY LÝ THUYẾT K11

TUẦN 6 TIẾT 11-12

BÀI TD NHỊP ĐIỆU NỮ (ÔN ĐT 1-9)

BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNG

NAM (ĐT 01-50)

CHẠY TIẾP SỨC: ÔN TẬP- LUẬT CHẠY TIẾP SỨC

I.Bài TD nhịp điệu nữ ôn động tác 1 đến 9

* Động tác 1: Đánh Hông

*Động tác 2: Phối Hợp

*Động tác 3: Di Chuyển Tiến Lùi

*Động tác 4: Nhảy

*Động tác 5 : Di Chuyển Ngang

*Động tác 6: Động Tác Lưng

*Động tác 7: Bật Nhảy Co Gối

*Động tác 8: Bật Nhảy Thẳng Lưng

*Động tác 9: Kiễng Gót Từng Chân

II . Bài TD phát triển chung nam(Ôn đt 01-50)

 

 

III: Chạy Tiếp Sức

• KT trao nhận gậy.

  • KT trao gậy: Tuy có 2 kiểu trao, nhưng đều không phải là kĩ thuật khó. Dù đưa từ dưới lên hay đưa từ trên xuống vẫn chỉ là đt tiếp theo của tay cầm gậy khi đánh tay về trước.
  • KT nhận gậy: chỉ những người chạy ở 3 đoạn sau của cự ly mới phải thực hiện kt này. Dù nhận theo kiểu nào cũng là đt tiếp theo khi đánh về sau của tay sẽ nhận gậy

Hình ảnh minh họa

• LUẬT THI ĐẤU TRONG CHẠY TIẾP SỨC

  • VĐV phải luôn cầm tín gậy trong tay, đến khu vực trao tín gậy thì chuyển tín gậy cho người chạy đoạn tiếp theo. Không được ném hoặc lăn tín gậy trong lúc chuyển cho người khác. - Khi xuất phát không được để đầu tín gậy chạm đất.
  • Trong lúc trao tín gậy, cấm VĐV giúp đỡ nhau.
  • Khi về đích VĐV vẫn phải cầm tín gậy trong tay. - Khi nhận tín gậy xong, tuy VĐV đã vượt ra khỏi khu vực quy định nhưng tín gậy vẫn ở trong khu vực quy định thì không phạm quy.
  • Mỗi VĐV chỉ được quyền chạy một cự li quy định cho mỗi đợt chạy.