Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Thể dục

Thể dục khối 11 tuần 5 (tiết 9-10)

Thể dục khối 11 tuần 5 (tiết 9-10)

Thể dục
Ôn TDNĐ (đt 1-9) Ôn TD liên hoàn (đt 1-50) Ôn Chạy tiếp sức 4x100m

KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LÝ THUYẾT K11

TUẦN 5 TIẾT 9-10

BÀI TD NHỊP ĐIỆU NỮ (ÔN ĐT 1-9)

BÀI TD PHÁT TRIỂN CHUNG NAM (ĐT 01-50)

CHẠY TIẾP SỨC: ÔN TẬP

I.Bài TD nhịp điệu nữ ôn động tác 1 đến 9

* Động tác 1: Đánh Hông

*Động tác 2: Phối Hợp

*Động tác 3: Di Chuyển Tiến Lùi

*Động tác 4: Nhảy

*Động tác 5 : Di Chuyển Ngang

*Động tác 6: Động Tác Lưng

*Động tác 7: Bật Nhảy Co Gối

*Động tác 8: Bật Nhảy Thẳng Lưng

*Động tác 9: Kiễng Gót Từng Chân

II . Bài TD phát triển chung nam (Ôn đt 01-50)

 

 

III: Chạy Tiếp Sức

• KT trao nhận gậy.

  • KT trao gậy: Tuy có 2 kiểu trao, nhưng đều không phải là kĩ thuật khó. Dù đưa từ dưới lên hay đưa từ trên xuống vẫn chỉ là đt tiếp theo của tay cầm gậy khi đánh tay về trước.
  • KT nhận gậy: chỉ những người chạy ở 3 đoạn sau của cự ly mới phải thực hiện kt này. Dù nhận theo kiểu nào cũng là đt tiếp theo khi đánh về sau của tay sẽ nhận gậy

Hình ảnh minh họa