Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Thể dục

Thể dục khối 11 tuần 3 (tiết 5-6)

Thể dục khối 11 tuần 3 (tiết 5-6)

Thể dục
TDNĐ (động tác 4-5-6). Chạy tiếp sức

KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LÝ THUYẾT K11

TUẦN 3 TIẾT 5-6

BÀI TD NHỊP ĐIỆU (ĐT 4-6)

CHẠY TIẾP SỨC: KỸ THUẬT XUẤT

PHÁT CỦA NGƯỜI NHẬN GẬY

I.Bài TD nhịp điệu nữ động tác 4 đến 6

*Động tác 4: Nhảy(2X8)

 • TTCB: như tư thế kết thúc đt 3(1X8 lần 1)
 • Nhịp 1: bật nhảy, đồng thời gập cẳng chân trái ra sau, tay trái đưa ra trước – lên cao long bàn tay hướng ra ngoài, tay phải đánh ra sau về phía mũi bàn chân trái, căng thân, mắt nhìn sang phải ra sau.
 • Nhịp 2: bật nhảy và hạ tay về TTCB.
 • Nhịp 3: như nhịp 1 nhưng đổi sang bên phải.
 • Nhịp 4: như nhịp 2.
 • Nhịp 5,6,7,8 : co gối trái, tay trái tì vào gối trái, tay phải thả lỏng ; đồng thời bật nhảy theo nhịp ho6va2 quay thân 360 độ về bên trái.
 • Riêng nhịp 8 lần 2 : hạ chân và tay về TTCB.

1X8 lần 2 thực hiện như 1X8 lần 1 nhưng đổi bên

* Động tác 5: Di chuyển ngang

+ TTCB: Đứng cơ bản.

 • Nhịp 1: chân trái bước sang trái rộng bằng vai, đồng thời 2 tay dang ngang, bàn tay sấp.
 • Nhịp 2: chân phải đưa ra sau chân trái và bước sang trái, tì bằng mũi bàn chân, đồng thời gập hai cẳng tay, long bàn tay hướng ra trước, mặt hơi quay sang phải.
 • Nhịp 3: như nhịp 1.
 • Nhịp 4: thu chân phải về cùng chân trái và tì bằng mũi bàn chân, đồng thời vỗ tay.
 • Nhịp 5,6,7,8 : như nhịp 1,2,3,4 nhưng di chuyển sang phải.

* Động Tác 6: ĐT LƯNG(2X8)

1X8 nhịp lần 1

 • TTCB: như nhịp kết thúc của đt 5.
 • Nhịp 1 - 2 : bước chân trái sang trái rộng bằng vai, đồng thời đánh hông sang trái, tay trái đưa ngang bàn tay sấp, cẳng tay phải gập trước ngực, căng ngực, mặt hướng sang trái.
 • Nhịp 3 - 4: đánh hông sang phải, tay phải đưa ngang bàn tay sấp, cẳng tay trái gập trước ngực, căng ngực, mặt hướng sang phải.
 • Nhịp 5 - 6: gập thân ra phía trước, căng ngực, ngẩng đầu, hai tay dang ngang, bàn tay sấp.
 • Nhịp 7 - 8: nâng thân lên, đồng thời khép chân trái và hạ tay về tư thế đứng cơ bản.

1X8 nhịp lần 2 như 1X8 nhịp lần 1 nhưng thực hiện bên phải trước.

III: Chạy Tiếp Sức

• KT xuất phát của người nhận gậy.

 • KT xuất phát của người nhận gậy là xuất phát cao giống như chạy ở cự ly trung bình và cự ly dài.
 • KT nhận gậy: chỉ những người chạy ở 3 đoạn sau của cự ly mới phải thực hiện kt này. Dù nhận theo kiểu nào cũng là đt tiếp theo khi đánh về sau của tay sẽ nhận gậy

HÌNH ẢNH MINH HỌA