Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Thể dục

Thể dục khối 11 tuần 2 (tiết 3-4)

Thể dục khối 11 tuần 2 (tiết 3-4)

Thể dục
TDNĐ (động tác 1-2-3). Chạy tiếp sức.

KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LÝ THUYẾT K11

TUẦN 2 (TIẾT 3-4) BÀI 2 (2T):

BÀI TD NHỊP ĐIỆU(ĐT 1-3)

CHẠY TIẾP SỨC: KỸ THUẬT XUẤT PHÁT THẤP VỚI GẬY

 

 
 


I. Bài TD nhịp điệu nữ động tác 1

*Động tác 1: Đánh hông

 • TTCB: đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay thả lỏng tự nhiên, căng ngực, mắt nhìn thẳng.
 • Nhịp 1-2: đẩy hông sang trái 2 nhịp, đồng thời đưa hai tay chếch dưới- trái, mắt nhìn sang trái.
 • Nhịp 3-4: đẩy hông sang phải 2 nhịp, đồng thời đưa hai tay chếch dưới- phải, mắt nhìn sang phải.
 • Nhịp 5-6: như nhịp 1-2. - Nhịp 7-8: như nhịp 3-4.

+kết Thúc nhịp 8 lần 2 thu chân trái về tư thế đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên

* Động tác 2: Phối hợp

 • TTCB: Đứng cơ bản.
 • Nhịp 1: giậm chân trái, đồng thời tay trái đưa ra trước, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng.
 • Nhịp 2: giậm chân phải, đồng thời tay phải đưa ra trước, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng.
 • Nhịp 3: giậm chân trái, đồng thời tay trái lên cao, bàn tay hướng vào trong, ngẩng đầu.
 • Nhịp 4: giậm chân phải, đồng thời tay phải lên cao, bàn tay hướng vào trong, ngẩng đầu.
 • Nhịp 5: giậm chân trái, đồng thời tay trái hạ về ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn sang trái
 • Nhịp 6: giậm chân phải, đồng thời tay phải hạ về ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn sang phải. - Nhịp 7: giậm chân trái, đồng thời tay trái hạ xuống ép sát thân, mắt nhìn thẳng.
 • Nhịp 8: giậm chân phải, đồng thời tay phải hạ, về ttcb

* Động Tác 3: Di chuyển tiến lùi

 • TTCB: đúng cơ bản.
 • Nhịp 1: bước chân trái lên 1 bước, trọng tâm dồn vào chân trái, hai cẳng tay lồng vào nhau và quay tròn quanh truc5canh1 tay, bàn tay nắm hờ.
 • Nhịp 2: bước chân phải lên 1 bước, trọng tâm dồn vào chân phải, đồng thời quay tròn hai cẳng tayquanh trục cánh tay, bàn tay nắm hờ.
 • Nhịp 3: như nhịp 1.
 • Nhịp 4: khuỵu gối trái, chân phải đưa thẳng trước, tì bằng gót chân, hai cẳng tay dừng trước ngực, thân thẳng, mắt nhìn thẳng.
 •  
 
 


Nhịp 5,6,7,8 : như nhịp 1,2,3,4, nhưng hai tay quay theo chiều ngược lại bước chân lùi về và tì gót chân trái

III: Chạy Tiếp Sức

• KT xuất phát thấp với gậy.

 • Vị trí đóng bàn đạp khi xuất phát thấp khi chạy tiếp sức đều xuất phát vào đường vòng. Khoảng cách giữa 2 bàn đạp, khoảng cách của từng bàn đạp tới vạch xuất phát và góc độ của bàn đạp, khi xuất phát thấp ở đầu đường vòng giống như xuất phát đầu đường thẳng chỉ khác nhau về vị trí đóng bàn đạp và hướng của bàn đạp.
 • Do vị trí xuất phát vào đường vòng nên bàn đạp được đặt ở vị trí sao cho trục dọc của hai bàn đạp tạo thành tiếp tuyến với đường vòng.

Hình ảnh minh họa