Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Thể dục

Thể dục khối 11 tuần 18 (tiết 35-36)

Thể dục khối 11 tuần 18 (tiết 35-36)

Thể dục
Chạy bền: Kiểm tra cuối Kỳ I.

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LÝ THUYẾT K11
TUẦN 18 TIẾT 35-36

 

 

NAM CHẠY 8 VÒNG THỜI GIAN 9P20S

NỮ CHẠY 4 VÒNG THỜI GIAN 6P.