Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Thể dục

Thể dục khối 10 tuần 9 (tiết 17-18)

Thể dục khối 10 tuần 9 (tiết 17-18)

Thể dục
I./ Nhảy cao (Bài tập bổ trợ, Kỹ thuật giậm nhảy) II./ Chạy bền.

 

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TUẦN 9 (TIẾT 17-18)

 

NHẢY CAO (TIẾT 17)

 

(Bài bổ trợ – Kỹ thuật giậm nhảy)

Giới thiệu các kiểu nhảy cao:

1/ Nhảy cao kiểu “bước qua”.

2/ Nhảy cao kiểu “cắt kéo”.

3/ Nhảy cao kiểu “nằm nghiêng”.

4/ Nhảy cao kiểu “úp bụng”.

5/ Nhảy cao kiểu “lưng qua xà”.

Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng”: Có 4 giai đoạn:

1/ Chạy đà.

2/ Giậm nhảy.

3/ Trên không.

4/ Tiếp đất.

* Tập các bài tập bổ trợ cho nhảy cao:

- Chạy đà, nhảy tự do để xác định chân giậm.

- Đứng tại chỗ đá lăng. 

- Đứng tại chỗ đá lăng kết hợp với xoay mũi (gót) bàn chân. 

- Đi một bước đá lăng kết hợp với xoay mũi (gót) bàn chân. 

* Kỹ thuật giậm nhảy:

- Giậm nhảy chân phải thì đứng phía bên phải xà, còn chân trái thì đứng phía bên trái của xà.

- Góc chạy đà chếch với xà là 30° – 40°.

- Góc giậm nhảy tốt nhất khoảng 90° – 94°.

- Đặt chân giậm nhảy phải từ gót chân rồi sang mũi chân và giậm mãnh liệt. 

- Giậm nhảy là giai đoạn quan trọng nhất quyết định thành tích của người nhảy.

* Thực hiện một bước giậm nhảy - đá lăng:

 

CHẠY BỀN (TIẾT 18)

- Ôn chạy tại chỗ 4 phút = chạy 4 vòng sân trường (Nữ).

- Ôn chạy tại chỗ 5 phút = chạy 5 vòng sân trường (Nam).