Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Thể dục

Thể dục khối 10 tuần 7 (tiết 13-14)

Thể dục khối 10 tuần 7 (tiết 13-14)

Thể dục
KT Bài TDNĐ. KT Chạy Ngắn.

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TUẦN 7 (TIẾT 13-14)

 

(TIẾT 13)

THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU

(Kiểm tra 16 động tác)

 

Động tác 1: Giậm chân tại chỗ (2x 8 nhịp)(SGK trang 32)

 

Động tác 2: Tay, chân kết hợp với di chuyển (2x 8 nhịp) (SGK trang 33)

 

 

 

Động tác 3: Tay, ngực di chuyển sang ngang (2x 8 nhịp) (SGK trang 34)

 

Động tác 4: Di chuyển tiến, lùi (2x 8 nhịp)(SGK trang 35)