Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Thể dục

Thể dục khối 10 tuần 18 (tiết 35-36)

Thể dục khối 10 tuần 18 (tiết 35-36)

Thể dục
I./ Nhảy cao: kiểm tra cuối kỳ I. II./ Chạy bền: Tập luyện.

KẾ HOẠCH
DẠY NHẢY CAO - CHẠY BỀN
 TUẦN 18 - TIẾT 35-36

I/ KIỂM TRA CUỐI KỲ I (NHẢY CAO)

Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng”:  Chạy đà, Giậm nhảy, Trên không, Tiếp đất.

* Chạy đà:

* Giậm nhảy:

* Trên không-tiếp đất:

Nam nhảy qua 1m và đúng kỹ thuật động tác.

Nữ nhảy qua 0,8m và đúng kỹ thuật động tác.

II. CHẠY BỀN (tiếp theo):

- Ôn chạy tại chỗ 4 phút = chạy 4 vòng sân trường (Nữ).

- Ôn chạy tại chỗ 6 phút = chạy 6 vòng sân trường (Nam).