Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Thể dục

Thể dục khối 10 tuần 17 (tiết 33-34)

Thể dục khối 10 tuần 17 (tiết 33-34)

Thể dục
I./ Nhảy cao: Tập luyện. II./ Cầu lông: KT trắc nghiệm III./ Chạy bền: Nữ 4 phút, Nam 6 phút.

KẾ HOẠCH
DẠY NHẢY CAO - CẦU LÔNG - CHẠY BỀN
 TUẦN 17 - TIẾT 33-34

I/ NHẢY CAO

(Luyện tập nhảy cao kiểu “nằm nghiêng”.)

Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng”:  Chạy đà, Giậm nhảy, Trên không, Tiếp đất.

* Chạy đà:

* Giậm nhảy:

* Trên không-tiếp đất:

II. KIỂM TRA CẦU LÔNG:

- Trắc nghiệm câu (Làm trên Shub Classroom)

III. CHẠY BỀN (tiếp theo):

- Ôn chạy tại chỗ 4 phút = chạy 4 vòng sân trường (Nữ).

- Ôn chạy tại chỗ 6 phút = chạy 6 vòng sân trường (Nam).