Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Thể dục

Thể dục khối 10 tuần 15 (tiết 29-30)

Thể dục khối 10 tuần 15 (tiết 29-30)

Thể dục
I./ Nhay cao: Luyện tập. II./ Cầu lông: Kỹ thuật lốp cầu. III./ Chạy bền: Nữ 4 phút, Nam 6 phút.

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TUẦN 15 (TIẾT 29-30)

 

NHẢY CAO (TIẾT 29)

 

Luyện tập nhảy cao

 

* Hướng chạy đà môn nhảy cao:

 

 

* Luyện tập nhảy cao:

- Chạy đà 3 bước giậm nhảy bật qua xà.

- Chạy đà 5 bước giậm nhảy bật qua xà.

- Chạy đà 7 bước giậm nhảy bật qua xà.

- Chạy đà 9 bước giậm nhảy bật qua xà.

- Chạy đà 11 bước giậm nhảy bật qua xà.

 

 

CẦU LÔNG (TIẾT 30)

 

* Ôn Kỹ thuật phát cầu cao sâu thuận tay.

* Ôn Kỹ thuật phát cầu thấp gần thuận tay.

* Ôn Kỹ thuật phát cầu trái tay:

+ Hướng dẫn phát cầu lông trái tay thấp gần.

Description: th (3)

+ Hướng dẫn phát cầu lông trái tay cao.

* Ôn Đánh cầu thấp thuận tay.

* Ôn Đánh cầu thấp trái tay.

* Kỹ thuật lốp cầu:

Trong cầu lông, kỹ thuật lớp cầu có thể được định nghĩa là động tác đưa quả cầu qua lưới với quỹ đạo hình chữ U ngược. Lốp cầu sẽ khiến cho quả cầu đáp xuống gần đường biên và khiến đối thủ gặp khó khăn khi đánh trả. Đối thủ của bạn sẽ tập trung đánh trả cầu ở phần cuối sân, tạo lỗ hổng ở phần trước và giữa sân.

* Bài tập bổ trợ: Tại chỗ tâng cầu, di chuyển tâng cầu.

 

CHẠY BỀN (TIẾT 30)

 

- Ôn chạy tại chỗ 4 phút = chạy 4 vòng sân trường (Nữ).

- Ôn chạy tại chỗ 6 phút = chạy 6 vòng sân trường (Nam).