Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Thể dục

Thể dục khối 10 tuần 11 (tiết 21-22)

Thể dục khối 10 tuần 11 (tiết 21-22)

Thể dục
i./ Nhảy cao (Kỹ thuật trên không-tiếp đất). II./ Cầu lông (Kỹ thuật phát cầu cao sâu thuận tay, Kỹ thuật phát cầu thấp gần thuận tay) III./ Chạy bền (Nữ 4 phút, Nam 5 phút).

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TUẦN 11 (TIẾT 21-22)

 

NHẢY CAO (TIẾT 21)

 

(Bài bổ trợ – Kỹ thuật trên không-tiếp đất)

Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng”: Có 4 giai đoạn:

1/ Chạy đà.

2/ Giậm nhảy.

3/ Trên không.

4/ Tiếp đất.

* Tập các bài tập bổ trợ cho nhảy cao:

- Một bước giậm nhảy - đá lăng. 

- Đi 1-3 bước đặt chân giậm nhảy - đá lăng.

* Hướng chạy đà môn nhảy cao:

 

* Ôn chạy đà 3 bước giậm nhảy đá chân lăng lên cao:

 

* Học Kỹ thuật trên không-tiếp đất:

- Giai đoạn trên không bắt đầu từ khi chân giậm nhảy rời khỏi mặt đất. Lúc này thân người bắt đầu hơi nghiêng về phía xà, chân đá lăng và hai tay ở trên cao, toàn bộ thân người đang bay trên cao theo đường vòng cung. Tiếp theo, thu dần chân giậm nhảy để chuẩn bị qua xà và thân người dần dần trở thành nằm nghiêng trên xà.

- Sau khi qua xà, chân giậm nhảy nhanh chóng duỗi ra để tiếp đất và hai tay duỗi ra để hỗ trợ. Chân giậm khuỵu gối để giảm chấn động, chân lăng duỗi thẳng.

 

CẦU LÔNG (TIẾT 22)

 

  • Ôn Kĩ thuật di chuyển đơn bước: Tiến phải, tiến trái, lùi phải, lùi trái: