Tại ngày Hội, trường có 08 Học sinh 03 tích cực được tuyên dương. (Danh sách đính kèm)
Các em học sinh tham gia nhiệt tình với tinh thần học hỏi lẫn nhau.
Đặc biệt, Câu lạc bộ Vật Lý do thầy Vũ Văn Tuấn hướng dẫn đã đạt giải nhất trong cuộc thi bắn tên lửa nước; Câu lạc bộ hóa học do Thầy Tạ Duy Quỳnh hướng dẫn đạt giải nhất trong cuộc thi chế tạo xà bông; Câu lạc bộ sáng tạo do Cô Lê Ngọc Phương Linh hướng dẫn đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tạo dụng cụ học tập; Câu lạc bộ văn nghệ do thầy Phan Tấn Nhật hướng dẫn đạt giải nhì hát ca khúc tiếng anh.
"/> Tham gia ngày Hội "Cùng đoàn trưởng thành - Cùng đoàn tiến bước" do Quận đoàn 12 tổ chức
Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

Tham gia ngày Hội

Tham gia ngày Hội "Cùng đoàn trưởng thành - Cùng đoàn tiến bước" do Quận đoàn 12 tổ chức

Đoàn Thanh niên
Vừa qua ngày 17-1-2015, Đoàn trường cử hơn 100 học sinh tham gia ngày Hội "Cùng Đoàn trưởng thành - Cùng Đoàn tiến bước" do Quận đoàn 12 tổ chức.
Tại ngày Hội, trường có 08 Học sinh 03 tích cực được tuyên dương. (Danh sách đính kèm)
Các em học sinh tham gia nhiệt tình với tinh thần học hỏi lẫn nhau.
Đặc biệt, Câu lạc bộ Vật Lý do thầy Vũ Văn Tuấn hướng dẫn đã đạt giải nhất trong cuộc thi bắn tên lửa nước; Câu lạc bộ hóa học do Thầy Tạ Duy Quỳnh hướng dẫn đạt giải nhất trong cuộc thi chế tạo xà bông; Câu lạc bộ sáng tạo do Cô Lê Ngọc Phương Linh hướng dẫn đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tạo dụng cụ học tập; Câu lạc bộ văn nghệ do thầy Phan Tấn Nhật hướng dẫn đạt giải nhì hát ca khúc tiếng anh.