Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Tham gia cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Thực hiện Công văn số 1508-CV/BTGTU ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc triển khai cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022