"/> Tham dự Lễ hội “Học sinh thời đại mới” và Tuyên dương “Học sinh 3 tích cực” cấp Quận – Năm 2014 với Chủ đề: “Học sinh tiếp bước truyền thống Thành phố Anh hùng”.
Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

Tham dự Lễ hội “Học sinh thời đại mới” và Tuyên dương “Học sinh 3 tích cực” cấp Quận – Năm 2014 với Chủ đề: “Học sinh tiếp bước truyền thống Thành phố Anh hùng”.

Tham dự Lễ hội “Học sinh thời đại mới” và Tuyên dương “Học sinh 3 tích cực” cấp Quận – Năm 2014 với Chủ đề: “Học sinh tiếp bước truyền thống Thành phố Anh hùng”.

Đoàn Thanh niên
Ngày 8-1-2015 BCH Đoàn trường cùng các bạn cộng tác viên, đội văn nghệ, học sinh 3 tích cực tham dự lễ hội " Học sinh thời đại mới". Trong ngày lễ hội, Đoàn trường đã tổ chức gian hàng ẩm thực và trò chơi dân gian. Bên cạnh đó các bạn học sinh 3 tích cực đã tham gia thi rung chuông vàng và đã giành giải thưởng cao nhất!

Một số hoạt động trong lễ hội!