Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Tham dự Hội nghị tập huấn kỹ năng hướng nghiệp và giới thiệu các công cụ, mô hình thực hiện công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, năm học 2020 - 2021 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
  • File name: 0-tham-du-hoi-nghi-tap-huan-ky-nang-huong-nghiep-va.pdf (1.14 Mb)
    Download