Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Tham dự buổi họp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường. Thời gian: 08g00, Thứ Sáu, ngày 03 tháng 12 năm 2021. Hình thức tổ chức: Trực tuyến trên hệ thống https://live.hcm.edu.vn - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Đối tượng:+ Giáo viên các trường Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, Trung tâm GDTX, GDNN – GDTX và đơn vị trực thuộc:+ Phòng Giáo dục và Đào tạo 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức; giáo viên các mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở
Tin bài không tồn tại hoặc đã bị xóa bởi quản trị viên