Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Tham dự buổi họp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường. - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Thời gian: 08g00, Thứ Sáu, ngày 03 tháng 12 năm 2021. Hình thức tổ chức: Trực tuyến trên hệ thống https://live.hcm.edu.vn(Đính kèm Kế hoạch số 3312/KH-SGDĐT)

Thời gian: 08g00, Thứ Sáu, ngày 03 tháng 12 năm 2021. Hình thức tổ chức: Trực tuyến trên hệ thống https://live.hcm.edu.vn (Đính kèm Kế hoạch số 3312/KH-SGDĐT)

Đối tượng tham dự tập huấn gồm:

  • Giáo viên các trường Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, Trung tâm GDTX, GDNN – GDTX và đơn vị trực thuộc:

    + Đại diện Ban Giám hiệu;

    + Giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân;

    + Nhân viên phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

  • Phòng Giáo dục và Đào tạo 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức; giáo viên các mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở:

        + Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức;

         + Đại diện Ban Giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở;

        + Nhân viên phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật.

File thứ 1: 167-moiupweb_2911202195811.doc
File thứ 2: 3312tap-huan-bvmt-upweb_2911202195811.doc
Tác giả: Thúy UyênNguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng