Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Tập huấn xây dựng ma trận đặc tả trong kiểm tra đánh giá định kì môn Sinh học - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT)

Công văn số 3369/GDĐT-TrH ngày 13/10/2020 về tập huấn xây dựng ma trận đặc tả trong kiểm tra đánh giá định kì môn Sinh học.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)