Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

TẬP HUẤN SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC TRONG GIÁO VIÊN

TẬP HUẤN SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC TRONG GIÁO VIÊN

Đoàn Thanh niên
Nhằm thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động dạy và học; góp phần đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và sự hứng thú học tập của học sinh cũng như giúp giáo viên tiếp cận với các phương tiện hiện đại nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhà trường đã tổ chức khóa tập huấn 02 ngày 2/1/2016 và 3/1/2016 cho hơn 50 giáo viên trong trường.

Buổi học tập thu hút nhiều giáo viên trong trường tham gia.