Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Tập huấn môn Hóa học cấp Trung học phổ thông năm học 2020-2021 - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT)

Công văn về tập huấn xây dựng kế hoạch dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá ở bộ môn Hóa trong trường phổ thông.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)