Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Tập huấn giải toán trên máy tính cầm tay - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi:

- Trường phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

- Hiệu trưởng Trường THPT.

Công văn số 4215/GDĐT-TrH ngày 16/12/2020 về tập huấn giải toán trên máy tính cầm tay.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)