Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Tài liệu tập huấn công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục khi tổ chức học tập trực tiếp(02 tập tin đính kèm) - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Kính gửi :- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện- Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học.- Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX

Kính gửi : - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện - Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học. - Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX

File thứ 1: tap-huan-pcd-covid-19-trong-truong-hoc-hcdc_8122021163634.ppt
File thứ 2: so-tay-phong-chong-dich-covid-19-tai-truong-hoc_912202110547.pdf
File thứ 4: info-phat-hien-xu-ly-f0-tai-truong-hoc-1_912202110547.pdf
File thứ 5: info-phat-hien-xu-ly-f0-tai-truong-hoc_912202110547.pdf
Tác giả: Lan TuyềnNguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng