Trường THPT Thạnh Lộc

Tin nhà trường

SỬ DỤNG TỜ RƠI TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI, TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

SỬ DỤNG TỜ RƠI TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI, TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Nguyễn Thị Mai Hiên
Với mục đích truyền thông nâng cao nhận thức về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

 Ngày 20 tháng 3 năm 2023 Sở GD&ĐT ban hành công văn số: 1441/SGĐT-CTTT về việc sử dụng tờ rơi truyền thông về công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường nhằm nâng cao nhận thức về công tác xã hội và công tác tư vấn tâm lý trong trường học cho giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh tại các cơ sở giáo dục.

Tờ rơi truyền thông về hoạt động công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường trong trường học