Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tổ chức thi vòng chung kết xếp hạng cấp Thành phố và trao giải Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với Pháp luật” năm học 2021-2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thi trực tiếp và trực tuyến (điểm cầu chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo, các điểm cầu còn lại tại các trường tham dự vòng chung kết xếp hạng cấp Thành phố.