Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả số lượng tham gia vòng loại trực tuyến Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với Pháp luật” năm học 2021-2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Thực hiện Kế hoạch số 2941/KH-SGDĐT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với Pháp luật” năm học 2021-2022