Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường” năm học 2021-2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Thực hiện Kế hoạch số 3443/KH-SGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường” năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả Hội thi