Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố tổ chức 12 lớp tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 từ ngày 02/08/2022 đến ngày 11/08/2022 cho đối tượng chuyên viên phụ trách công tác y tế Phòng Giáo dục và Đào tạo 21 quận/huyện và Thành phố Thủ Đức và nhân viên phụ trách công tác y tế trường học (trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường có nhiều cấp học) có bếp ăn tập thể, suất ăn công nghiệp, căng tin trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.