Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Rà soát Dự thảo Hội đồng thi Nghề phổ thông cấp THPT và Danh sách dự thi Nghề - Phòng Giáo dục Trung học

Administrator

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT)

Thực hiện công văn số 3013/SGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2020-2021, đối với Kỳ thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 26/02/2022, Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Lãnh đạo các đơn vị rà soát Dự thảo (lần 1) các Hội đồng thi Nghề về điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự, ...

Dự thảo lần 1 xem trong tập tin đính kèm thông báo này.

2. Các trường tải danh sách thí sinh đã đăng ký:

- Tiến hành kiểm tra thông tin thí sinh, môn thi của thí sinh.

- Kiểm tra số lượng thí sinh và đối chiếu với Dự thảo (lần 1) Hội đồng thi Nghề.

Tải danh sách dự thi của trường TẠI ĐÂY (tên tập tin danh sách theo tên trường)

Các thông tin đề xuất, điều chỉnh, bổ sung (ở nội dung 1 và 2 trên), các đơn vị gửi văn bản đến Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 16/02/2022 (Các trường hợp trễ hạn sẽ không được giải quyết)./..

File thứ 1: du-thao-1-hoi-dong-thi-nghe_1422022141739.xlsx
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học