Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Rà soát danh sách đăng ký dự thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 15/5/2021 - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường THPT;

- Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT);

- Giám đốc Trung tâm GDTX;

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX

Để chuẩn bị công tác thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 15/5/2021, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị các đơn vị kiểm tra lại danh sách học sinh đã đăng ký Kỳ thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 15/5/2021:

- Đơn vị bấm VÀO ĐÂY và tải Danh sách đăng ký của đơn vị mình.

- Tiến hành kiểm tra thông tin học sinh dự thi (Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, môn thi, ...). Cần kiểm tra kỹ lưỡng và đảm bảo chính xác về thông tin học sinh dự thi.

- Các thông tin cần điều chỉnh, đơn vị gửi văn bản về Phòng Giáo dục Trung học (cần ghi rõ thông tin đúng, thông tin sai của thí sinh. Thông tin cán bộ phụ trách của đơn để liên hệ) trong ngày 04/5/2021.

Ghi chú:

- Về Phiếu báo thi: Phòng Trung học sẽ có hướng dẫn mẫu Phiếu báo thi. Các đơn vị không sử dụng Thẻ dự thi trên trang quanly.hcm.edu.vn.

- Nếu đơn vị có điều chỉnh thông tin học sinh trên hệ thống quanly.hcm.edu.vn (liên quan đến kỳ thi Nghề) cũng phải có văn bản gửi về Phòng Trung học. Các trường hợp chậm, trễ sẽ không được giải quyết.

 

 

Tác giả: admin