Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Rà soát, bổ sung danh sách thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa tháng 5/2022 - Phòng Giáo dục Trung học

Administrator

Thực hiện Kế hoạch số 696/KH-SGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Kỳ thi nghề phổ thông cấp THCS và THPT năm học 2021 – 2022, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị các đơn vị có học sinh đăng ký dự thi:

1. Rà soát danh sách học sinh dự thi

Trường/Trung tâm bấm VÀO ĐÂY để tải về danh sách học sinh dự thi và tiến hành kiểm tra số lượng, thông tin học sinh đăng ký dự thi (họ tên, ngày sinh, nơi sinh, môn thi).

2. Điều chỉnh thông tin học sinh dự thi

Trường hợp thông tin học sinh dự thi còn bị sai hoặc thiếu, đơn vị lập danh sách điều chỉnh thông tin (theo mẫu đính kèm). Gửi văn bản đề nghị điều chỉnh và danh sách điều chỉnh về Phòng Giáo dục Trung học trước ngày 27/4/2022.

3. Bổ sung học sinh dự thi

Trường hợp học sinh chưa có tên trong danh sách, đơn vị lập danh sách bổ sung (theo mẫu đính kèm). Gửi văn bản đề nghị bổ sung và danh sách bổ sung Phòng Giáo dục Trung học trước ngày 27/4/2022.

File thứ 1: mau-danh-sach-bo-sung-nghe-2021-2022_214202217150.xlsx
File thứ 2: mau-danh-sach-dieu-chinh-thong-tin-thi-sinh_214202217150.docx
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học