Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC (QĐ 5300/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của Chủ tịch UBND TP) thuộc lĩnh vực công nhận văn bằng tốt nghiệp do cơ sở nước ngoài cấp; cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc; chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ - Sở giáo dục

Administrator