Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Quy định về công tác tổ chức và quản lý thi nghề phổ thông từ năm học 2020-2021 - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi :

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức;

- Hiệu trưởng các trường THPT;

- Hiệu trưởng trường nhiều cấp học (có cấp THPT);

- Giám đốc các Trung tâm GDTX;

- Giám đốc các Trung tâm GDNN - GDTX.

Công văn số 688/SGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2021 về Quy định về công tác tổ chức và quản lý thi nghề phổ thông từ năm học 2020-2021.

(Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm)

Tác giả: Phòng Trung Học

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

  • File name: 0-quy-dinh-ve-cong-tac-to-chuc-va-quan-ly-thi-nghe-p.pdf (500.3 Kb)
    Download