Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Quy định về công tác tổ chức và quản lý thi Nghề phổ thông - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

- Hiệu trưởng trường THPT;

- Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT);

- Giám đốc Trung tâm GDTX;

- Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX.

Công văn số 3272/GDĐT-TrH ngày 07/10/2020 về Quy định về công tác tổ chức và quản lý thi nghề phổ thông từ năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 


Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)