Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo với Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy và các tổ chức có liên quan trong xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức chính trị - xã hội và lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục. - VP Đảng Ủy

Administrator