Trường THPT Thạnh Lộc

Tin Giáo dục

Phương án thi tốt nghiệp THPT

Phương án thi tốt nghiệp THPT

Administrator
Ngày 09 tháng 09 năm 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT về phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015