Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Phân công Cụm chuyên môn THPT - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi:

- Hiệu trưởng Trường THPT;

- Hiệu trưởng Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

Công văn số 699/SGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2021 về phân công Cụm chuyên môn.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tác giả: Phòng Trung Học

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

  • File name: 0-phan-cong-cum-chuyen-mon-thpt-phong-trung-hoc.docx (0 Kb)
    Download